راهنمای سامانه
از طریق صفحه درخواست بازدید سریع با ورق زدن عکس جاذبه های گردشگری می توانید با یک کلیک درخواست بازدید بهمراه اولین راهنمای تور در دسترس داشته باشید.
شرط اولیه برگزاری هر تور ،تایید آمادگی راهنما و مسئول جاذبه مد نظر می باشد.پس از آن رسیدن به حد نصاب لازم ثبت نام گردشگران برای اجرای تور لازم است که بصورت پیش فرض 5 نفر است.
در لیست جاذبه های گردشگری اگر از قبل توری برای آن جاذبه وجود داشته باشد ، می توانید آنها را ملاحظه و در صورت تمایل ثبت نام نمایید
پس از ساختن تور خود و یا درخواست ثبت نام در هریک از تورهای موجود ، به صفحه ثبت نام و پرداخت منتقل و بعد از ثبت نام موفق بمیزان 5000 تومان اعتبار هدیه از طرف سامانه دریافت خواهید کرد. اعتبار شما از منوی سمت راست و پایین قابل رویت است که بصورت اتوماتیک در زمان پرداخت از مبلغ اصلی کسر می گردد.